Zamówienia publiczne

Dostawa stacji roboczych typu all-in-one, stacji roboczych  z monitorem oraz laptopów w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.

Data publikacji: 12 lipca 2023


plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa