Zamówienia publiczne

Dostawa systemu biletu elektronicznego do pobierania opłat za przejazdy komunikacją miejską na potrzeby projektu p.n. Przyjazna Komunikacja Publiczna – Centra Obsługi Pasażerów Nowosolskiego SubObszaru Funkcjonalnego.

Data publikacji: 12 stycznia 2018


1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, zainstalowanie i wdrożenie systemu biletu elektronicznego do pobierania opłat za przejazdy komunikacją miejską w Nowosolskim SubObszarze Funkcjonalnym.
2. Dostawa systemu biletu elektronicznego obejmuje:
a) wykonanie analizy potrzeb zamawiającego w zakresie konfiguracji biletów okresowych i jednorazowych i przedstawienie do akceptacji zamawiającemu projektu struktury (mapy karty),
b) dostawę, zainstalowanie i wdrożenie systemu okresowych biletów elektronicznych,
c) dostawę, zainstalowanie i wdrożenie systemu jednorazowych biletów elektronicznych (tzw. elektroniczna portmonetka),
d) dostawę, zainstalowanie i uruchomienie oprogramowania zarządzającego systemem biletu elektronicznego,
e) dostawę i montaż 81 szt. kasowników kart elektronicznych w 27 nowych autobusach, po 3 kasowniki w każdym autobusie – miejsce montażu kasowników – fabryka autobusów (Solaris Bus & Coach S.A. ul. Obornicka 46, 62-005 Owińska, 23 autobusy „Midi”), (Autosan ul. Lipińskiego 109, 38-500 Sanok, 4 autobusy „Maxi”),
f) dostawę 3 szt. kasowników kart elektronicznych zapasowych,
g) dostawa publicznego serwisu www do zakupu przez pasażerów biletów i doładowania e – portmonetki
h) przeprowadzenie szkolenia wyznaczonych przez zamawiającego czterech pracowników w zakresie konfiguracji, obsługi, zarządzania i administrowania systemem,
i) dostawa, zainstalowanie i wdrożenie systemu archiwizacji i bezpieczeństwa danych.

SIWZ z załącznikami nr 1-6.

Ogłoszenie o zamówieniu.

Informacja z otwarcia ofert.

Informacja o unieważnieniu postępowania.

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa