Zamówienia publiczne

Dostawa szafek ubraniowych i ławek do budynku Dziennego Domu Pobytu SENIOR+ przy ul. Kasprowicza 8 w Nowej Soli

Data publikacji: 13 listopada 2020


Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa szafek ubraniowych i ławek do budynku Dziennego Domu Pobytu SENIOR+ przy ul. Kasprowicza 8 w Nowej Soli”.

Termin składania ofert do dnia 20 listopada 2020 r. do godz. 14:00

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 21.12.2020 r.

Szczegółowy opis wymagań technicznych przedmiotu zamówienia zawarto w ZAŁĄCZNIKU nr 1 do niniejszego ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Załączniki:

SIWZ z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Projekt jest współfinansowany z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020 Edycja 2020 Moduł I – Utworzenie i/lub wyposażenie Dziennego Domu „Senior +”

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie logo-1024x358.png

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa