Zamówienia publiczne

Dostawa zestawów klocków edukacyjnych do nauki podstaw automatyki i robotyki.

Data publikacji: 5 września 2017


Przedmiotem zamówienia jest dostawa 64 zestawów klocków edukacyjnych składających się z elementów do budowy robotów w celu nauki podstaw automatyki i robotyki oraz przeprowadzenie szkolenia w zakresie ich obsługi. Zestawy klocków edukacyjnych przeznaczone są dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w celu nauki podstaw automatyki i robotyki na warsztatach konstruktorskich. Ilości zestawów: zestaw dla początkujących: 30 szt., zestaw dla zaawansowanych: 34 szt. Specyfikacja zestawu dla początkujących m.in.: możliwość budowy minimum 8 robotów różnych kształtów z użyciem co najmniej jednego silnika i jednego czujnika w oparciu o instrukcje budowy obrazkowe lub w języku polskim, min. 200 szt. części. Specyfikacja zestawu dla zaawansowanych m.in.: możliwość budowy min. 8 robotów różnych kształtów z użyciem co najmniej jednego silnika i jednego czujnika w oparciu o instrukcje budowy obrazkowe lub w języku polskim, min. 500 szt. części.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 30 dni od dnia podpisania umowy

Termin składania ofert: do dnia 13 września 2017 r. do godz. 10:00.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 9 „Infrastruktura Społeczna”.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ.pdf

SIWZ z załącznikami nr 1-3

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ nr 1

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa