Zamówienia publiczne

Kontynuacja rozbudowy ul. Towarowej i ul. Zjednoczenia w Nowej Soli w zakresie robót bitumicznych.

Data publikacji: 12 lipca 2018


Przedmiotem zamówienia jest kontynuacja inwestycji pn.: „Rozbudowa ul. Towarowej i ul. Zjednoczenia w Nowej Soli w zakresie robót bitumicznych.

Ogłoszenie o zamówieniu.

SIWZ.

Załączniki nr 1-8 do SIWZ.

Informacja z otwarcia ofert.

Ogłoszenie o wyborze oferty.

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa