Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o dialogu technicznym

Data publikacji: 28 listopada 2016


Ogłoszenie o Dialogu Technicznym

Poprzedzającym ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie wyboru wykonawcy rozbudowy Systemu Informacji Przestrzennej oraz stworzenia Portalu Podatkowego dla Gminy Nowa Sól – Miasto wraz z digitalizacją zasobów, zakupem niezbędnego oprogramowania i sprzętu oraz uruchomieniem rozbudowanej platformy e-usług dla mieszkańców, przedsiębiorstw i innych podmiotów oraz instytucji.

Przedmiotem dialogu technicznego jest realizacja rozbudowy Systemu Informacji Przestrzennej oraz stworzenia Portalu Podatkowego dla Gminy Nowa Sól – Miasto wraz z digitalizacją zasobów, zakupem niezbędnego oprogramowania i sprzętu oraz uruchomieniem rozbudowanej platformy e-usług dla mieszkańców, przedsiębiorstw i innych podmiotów oraz instytucji.

Termin składania zgłoszeń udziału w dialogu technicznym: 5 grudnia 2016

Ogłoszenie o Dialogu Technicznym

Regulamin Dialogu Technicznego

Karta zgłoszenia udziału w Dialogu Technicznym

Lista podmiotów dopuszczonych do udziału w dialogu technicznym

Informacja o zakończeniu dialogu technicznego

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa