Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na transport drogowy – przewozy autobusowe

Data publikacji: 7 listopada 2016


Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na transport drogowy – przewozy autobusowe w publicznym transporcie zbiorowym na sieci komunikacyjnej obejmującej obszar gmin: Nowa Sól – Miasto, Nowa Sól i Otyń.

Wstpne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie uslug publicznych.

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania.

logo miasta oraz napis strategia rozwoju miasta
logo z napisem ciepłe mieszkanie

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa