Zamówienia publiczne

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej do terenów inwestycyjnych w południowej części Nowej Soli”

Data publikacji: 28 kwietnia 2022


logo z napisem ciepłe mieszkanie

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa