Zamówienia publiczne

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym p.n. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku i terenu Gimnazjum nr 3 na Centrum Aktywności Społecznej „CAS”.

Data publikacji: 3 marca 2020


plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa