Zamówienia publiczne

Pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności elektrycznej nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa ul. Wilczej, Granicznej, Nowej, Metalowca, Leśnej, Odlewnika, Okrzei, Morelowej, Miodowej, Jedności Robotniczej, Współczesnej, Różanej w Nowej Soli wraz z odwodnieniem i oświetleniem”.

Data publikacji: 21 lutego 2023


plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa