Zamówienia publiczne

Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad przebudową i rozbudową budynku w związku ze zmianą funkcji na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Data publikacji: 26 lutego 2019


logo miasta oraz napis strategia rozwoju miasta
logo z napisem ciepłe mieszkanie

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa