Zamówienia publiczne

Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi zagospodarowania terenu oraz nad montażem urządzeń interaktywnych – zewnętrznych urządzeń edukacyjnych w ramach budowy ODRAN Centrum Matematyczno-Przyrodniczego w Nowej Soli.

Data publikacji: 8 marca 2017


Przedmiotem zamówienia jest pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi zagospodarowania terenu oraz nad montażem urządzeń interaktywnych – zewnętrznych urządzeń edukacyjnych w ramach realizacji projektu „ODRAN Centrum Matematyczno-Przyrodniczego w Nowej Soli” oraz wspieranie zamawiającego w czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją projektu.

Termin wykonania zamówienia: do 8 września  2017 r.

Termin składania ofert: do dnia 16 marca 2017 r. do godz. 10:00.

Zamówienie realizowane w ramach projektu „Przyjazna Komunikacja Publiczna – Centra Obsługi Pasażerów Nowosolskiego sub Obszaru Funkcjonalnego” będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ.pdf

SIWZ z załącznikami 1, 2, 3, 4, 5.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 16.03.2017 r.

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa