Zamówienia publiczne

Przebudowa drogi dojazdowej do cmentarza komunalnego oraz budowa miejsc postojowych i drogi wewnętrznej przy ul. Piaskowej w Nowej Soli.

Data publikacji: 25 maja 2020


plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa