Zamówienia publiczne

Przebudowa drogi wewnętrznej równoległej do ulicy Cichej w Nowej Soli.

Data publikacji: 20 lutego 2018


1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi wewnętrznej równoległej do ulicy Cichej w Nowej Soli.

2. Zakres robót obejmuje:
– rozebranie istniejących nawierzchni,
– przebudowę istniejącej drogi wewnętrznej o długości ok. 209 m, nawierzchnia jezdni o pow. ogółem ok. 1 096 m2 – betonowa kostka brukowa o gr. 8 cm na podsypce gr. 3 cm, podbudowa z kruszywa łamanego gr. 30 cm,
– budowę/przebudowę chodników o powierzchni ok. 463 m2 – nawierzchnia chodników betonowa kostka brukowa gr. 6 cm na podsypce gr. 3 cm i podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm,
– budowę miejsc postojowych o powierzchni ok. 791 m2 – nawierzchnia miejsc postojowych betonowa kostka brukowa gr. 8 cm na podsypce gr. 3 cm, podbudowa z kruszywa łamanego gr. 25 cm,
– przebudowę kanalizacji deszczowej fi 250 – dł. ok. 144,00 m, fi 200 – dł. ok. 11 m, fi 160 – dł. ok. 34 m,
– wykonanie oświetlenia ulicznego; kabel oświetlenia ulicznego – dł. ok. 246,00 m, montaż lamp – 7 szt.,
– przełożenie istniejących kabli energetycznych,
– humusowanie powierzchni około inwestycyjnej, obsianie trawą.

Ogłoszenie o zamówieniu.

SIWZ z załącznikami nr 1-8.

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ nr 1.

Informacja z otwarcia ofert.

Ogłoszenie o wyborze oferty.

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa