Zamówienia publiczne

Przebudowa drogi wewnętrznej – sięgacz od ul. Ciepielowskiej w Nowej Soli.

Data publikacji: 19 września 2018


logo miasta oraz napis strategia rozwoju miasta
logo z napisem ciepłe mieszkanie

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa