Zamówienia publiczne

Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej sięgacz od ul. Wrocławskiej w Nowej Soli wraz z budową oświetlenia drogowego i odwodnienia.

Data publikacji: 10 kwietnia 2024


plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa