Zamówienia publiczne

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku i terenu Gimnazjum nr 3 na Centrum Aktywności Społecznej „CAS”.

Data publikacji: 27 stycznia 2020


logo miasta oraz napis strategia rozwoju miasta
logo z napisem ciepłe mieszkanie

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa