Zamówienia publiczne

Przebudowa istniejącej kotłowni gazowej w budynku „A” oraz budowa nowej kotłowni w budynku „B” Publicznego Przedszkola nr 7 przy ul. Drzewnej 5 w Nowej Soli.

Data publikacji: 5 czerwca 2017


Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącej kotłowni gazowej w budynku „A” oraz budowa nowej kotłowni w budynku „B” Publicznego Przedszkola nr 7 przy ul. Drzewnej 5 w Nowej Soli. Charakterystyka robót:
a) przebudowa istniejącej kotłowni gazowej w budynku Publicznego Przedszkola nr 7a obejmuje:
– wymianę czterech kotłów gazowych na dwa kotły gazowe, każdy o mocy 67,8 kW,
– wykonanie instalacji wewnętrznej gazu,
– remont pomieszczenia kotłowni,
– przebudowę instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej,
– wykonanie zasilania kotłów z istniejącej rozdzielni.
b) budowa nowej kotłowni w budynku Publicznego Przedszkola nr 7b przy ul. Drzewnej 5 w Nowej Soli obejmuje:
– montaż kotła gazowego o mocy 67,8 kW,
– wykonanie instalacji wewnętrznej gazu,
– wykonanie instalacji doziemnej,
– wykonanie instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej,
– wykonanie instalacji elektrycznej w kotłowni,
– wykonanie zasilania oraz instalacji automatyki kotła,
– adaptację pomieszczenia gospodarczego na potrzeby kotłowni,
– wykonanie komina kotłowni gazowej prowadzonego po elewacji.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ.pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3-7 do SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa