Zamówienia publiczne

Przygotowanie, dostawa i montaż oznakowania dostosowującego budynek Centrum Aktywności Społecznej przy ul. Kasprowicza 12 w Nowej Soli dla osób niedowidzących i niewidzących.

Data publikacji: 12 sierpnia 2022


Termin składania ofert – do dnia 01 września 2022 r. do godz. 14:00 w sposób opisany w pkt. 12 zapytania ofertowego

Załączniki:

Zapytanie ofertowe
Załączniki nr 1-4

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa