Zamówienia publiczne

Remont pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Nowej Soli.

Data publikacji: 12 lipca 2017


Przedmiot zamówienia obejmuje remont dużej i małej sali konferencyjnej na II piętrze budynku A, części klatki schodowej oraz korytarza przed sekretariatem na I piętrze budynku A, malowanie pomieszczeń nr 104, 106 i 107 na I piętrze budynku A oraz pomieszczeń Urzędu Stanu Cywilnego, remont instalacji elektrycznej i logicznej na I i II piętrze budynku A Urzędu Miejskiego w Nowej Soli. Charakterystyka robót:
a)remont dużej i małej sali konferencyjnej obejmuje demontaż sufitu podwieszanego i montaż nowego o powierzchni ca. 120 m2, demontaż oświetlenia sufitowego i montaż nowego oświetlenia sufitowego typu LED 14 szt., demontaż ościeżnic drewnianych i rozebranie ścianki działowej pomiędzy oraz montaż nowej ścianki działowej pomiędzy dużą a małą salą konferencyjną ca. 18 m2 wraz z montażem drzwi przesuwnych, rozebranie podłogi z paneli drewnianych i ułożenie posadzki z paneli o powierzchni ca. 120 m2, montaż osłon kaloryferów oraz parapetów granitowych ca. 9,5 mb, malowanie ścian o powierzchni ca. 186 m2,
b)remont części klatki schodowej oraz korytarza przed sekretariatem obejmuje wykonanie sufitu podwieszanego o powierzchni ca. 5 m2, montaż nowego oświetlenia sufitowego typu LED 1 szt., malowanie ścian i sufitów o powierzchni ca. 2,6 m2,
c)malowanie ścian i sufitów pomieszczeń nr 104, 106 i 107 na I piętrze budynku A oraz pomieszczeń Urzędu Stanu Cywilnego o łącznej powierzchni ca. 677m2,
d)remont instalacji elektrycznej poprzez montaż gniazd DATA – 155 szt., układanie poziomego okablowania strukturalnego — 2927 mb, montaż kanałów elektroinstalacyjnych 120 x 40 – 44 mb, montaż złącza RJ 45 – 92 szt., układanie przewodów YDY 3 x 1,5 mm2 – 530 mb, układanie przewodów YDY 3 x 2,5 mm2 – 530 mb, montaż puszek podtynkowych – 90 szt., montaż rozdzielnicy TB-2/TK-2 – 1 szt., wykonanie pomiarów torów transmisyjnych, sprawdzenie i pomiarów 1 fazowego obwody elektrycznego niskiego napięcia, sprawdzenie i pomiar 3 fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, wykonanie pomiarów rezystencji izolacji instalacji elektrycznej, wykonanie dokumentacji powykonawczej – elektryczna, LASN, telefoniczna.

Termin wykonania zamówienia: do 30 listopada 2017 r.

Termin składania ofert: do dnia 27 lipca 2017 r. do godz. 10:00.

 Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ. pdf

SIWZ z załącznikami nr 1-7

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa