Zamówienia publiczne

Rozbiórka budynku gospodarczego oraz budowa dwóch kolumbariów z budową linii oświetlenia oraz zagospodarowaniem terenu w obrębie cmentarza komunalnego przy ul. Wandy w Nowej Soli.

Data publikacji: 13 września 2022


logo miasta oraz napis strategia rozwoju miasta
logo z napisem ciepłe mieszkanie

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa