Zamówienia publiczne

Rozbiórka budynku gospodarczo-garażowego i budowa budynku zaplecza boisk sportowych Publicznego Gimnazjum nr 2 w Nowej Soli.

Data publikacji: 12 czerwca 2017


Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka budynku gospodarczo-garażowego i budowa w tym samym miejscu budynku zaplecza boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacją wodno – kanalizacyjną, gazową wewnętrzną i zewnętrzną, elektryczną i przepompownią ścieków przy ul. Gimnazjalnej w Nowej Soli. Charakterystyka robót:
a) rozbiórka budynku jednokondygnacyjnego murowanego o powierzchni zabudowy ca. 100 m2,
b) budowa budynku zaplecza boisk; powierzchnia zabudowy 102,50 m2, kubatura brutto 333,8 m3, wysokość budynku od powierzchni ziemi -372 cm – budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, bryła budynku przykryta stropodachem płaskim, ściany zewnętrzne z bloków gazobetonowych o gr. 40 cm nieocieplone, otynkowane od zewnątrz tynkami mineralnymi cienkowarstwowymi, ściany wewnętrzne z bloczków gazobetonowych, stropodach – więźba dachowa drewniana pokryta od góry deskami a od dołu płytami gipsowo – kartonowymi na ruszcie metalowym, instalacja wodno–kanalizacyjna, gazowa, grzewcza, odgromowa, elektryczna, wentylacja grawitacyjna wywiewna,
c) budowa wewnętrznej doziemnej instalacji gazowej od ściany budynku do szafki gazowej na granicy działki od strony ul Topolowej, długość instalacji ok. 83 m,
d) budowa przepompowni ścieków w istniejącej studzience kanalizacyjnej.

Termin wykonania zamówienia: do 15 listopada 2017 r.
Termin składania ofert: do dnia 27 czerwca 2017 r. do godz. 10:00.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ.pdf

SIWZ z załącznikami nr 1-7

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa