Zamówienia publiczne

Rozbudowa i zagospodarowanie cmentarza komunalnego w miejscowości Otyń – etap II budowa ciągu pieszo – jezdnego.

Data publikacji: 25 sierpnia 2017


1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i zagospodarowanie cmentarza komunalnego w miejscowości Otyń – etap II budowa ciągu pieszo – jezdnego. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie rozbiórki istniejącej konstrukcji
z płyt betonowych na odcinku, na którym zostanie wykonany ciąg pieszo – jezdny, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego i pospółki oraz ułożenie nawierzchni betonowej z kostki brukowej o powierzchni ca. 1020 m2, humusowanie skarp wraz z profilowaniem i obsianiem trawą o powierzchni
305 m2.
2. Termin realizacji zamówienia: do dnia 20 grudnia 2017 r.
3. Termin składania ofert: do dnia 11 września 2017 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załącznikami nr 1-8

SIWZ pdf

Informacja o unieważnieniu postępowania

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa