Zamówienia publiczne

Świadczenie usługi komunikacji miejskiej na obszarze Gminy Nowa Sól – Miasto, Gminy Nowa Sól oraz Gminy Otyń.

Data publikacji: 25 września 2017


Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi komunikacji miejskiej na liniach komunikacyjnych na obszarze Gminy Nowa Sól – Miasto, Gminy Nowa Sól oraz Gminy Otyń. Szacunkowa liczba wozokilometrów przez okres realizacji zamówienia wynosi 250.701 km.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 30 czerwca 2018 r.
Termin składania ofert: do dnia 31 października 2017 r. do godz. 10:00.

Elektroniczne narzędzie do wypełnienia JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia): klik

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ pdf

SIWZ z załącznikami  nr 1-9

Instrukcja wypełnienia JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia)

Jedz-espd.xml

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o unieważnieniu postępowania

Baner informujący o szczepieniu na COVID-19
Zdjęcie przedstawia dwóch mężczyzn (jeden starszy, drugi młodszy) oraz dwie młode kobiety, są usmiechnięci. Nad nimi napis: narodowy spis powszechny ludności i mieszkań 2021

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

Jak segregować śmieci?

O Nowej Soli