Zamówienia publiczne

Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Długiej i ul. Kaczkowskiego w Nowej Soli, na odcinku od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Przyszłości.

Data publikacji: 27 października 2022


plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa