Zamówienia publiczne

Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Długiej i ul. Kaczkowskiego w Nowej Soli, na odcinku od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Przyszłości.

Data publikacji: 14 lipca 2022


logo z napisem ciepłe mieszkanie

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa