Zamówienia publiczne

Wykonanie, dostarczenie oraz zamontowanie i sprawdzenie poprawności funkcjonowania kompletnych systemów przesuwnych do przechowywania dokumentów

Data publikacji: 30 grudnia 2019


Nowa Sól, dnia 30 grudnia 2019 r.
INW.7013.7.1.2017_2020.01

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiot zamówienia: Wykonanie, dostarczenie oraz zamontowanie i sprawdzenie poprawności funkcjonowania kompletnych systemów przesuwnych do przechowywania dokumentów o łącznej długości półek min. 570mb – wraz z torami jezdnymi do pomieszczenia przeznaczonego na archiwum dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku i terenu PS2 w Nowej Soli na MOPS”

Przedmiotem zamówienia jest szczegółowo opisany w załączniku nr Z-01 do zapytania ofertowego.

Ofertę należy sporządzić wypełniając formularz oferty, którego wzór stanowi załącznik nr Z-03 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Kryteria wyboru oferty: Cena – 100%

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do dnia 10 stycznia 2020 do godz. 14:00.
.

ZAŁĄCZNIKI:

ZAPYTANIE OFERTOWE

Załacznik nr Z-01

Załącznik nr Z-02

Załącznik nr Z-03

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa