Zamówienia publiczne

Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy hali sportowej przy ul. Zjednoczenia w Nowej Soli.

Data publikacji: 5 października 2018


Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy hali sportowej przy ul. Zjednoczenia w Nowej Soli.

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. SIWZ z załącznikami nr 1 – 8.

3. Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1.

4. Informacja z otwarcia ofert.

5. Ogłoszenie o wyborze oferty.

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa