Zamówienia publiczne

Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku użyteczności publicznej oraz zagospodarowania terenu na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Data publikacji: 12 czerwca 2017


Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej obejmującej przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku szkoły podstawowej na obiekt Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz zagospodarowanie terenu, w etapach, w etapach:
Etap I) Inwentaryzacyjny / przygotowawczy,
Etap II) Koncepcyjny,
Etap III) Budowlany (z uzyskaniem pozwolenia na budowę),
Etap IV) Wykonawczy.

SIWZ

Załączniki do SIWZ A-D

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o unieważnieniu postępowania

Baner informujący o szczepieniu na COVID-19
Zdjęcie przedstawia dwóch mężczyzn (jeden starszy, drugi młodszy) oraz dwie młode kobiety, są usmiechnięci. Nad nimi napis: narodowy spis powszechny ludności i mieszkań 2021

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

Jak segregować śmieci?

O Nowej Soli