Zamówienia publiczne

Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej: -rozbudowy dróg gminnych w ciągu ulic: Kombatantów, Sobieskiego, Grunwaldzkiej, Wiejskiej w Nowej Soli; – przebudowy ul. Orkana w Nowej Soli wraz z odwodnieniem i budową nowego oświetlenia ulicznego; – przebudowy chodnika i budowy oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Botanicznej oraz budowy chodnika w ciągu ul. Zygmunta Starego w Nowej Soli.

Data publikacji: 23 listopada 2020


plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa