Zamówienia publiczne

Zagospodarowanie terenu działki nr 489, obręb 4 z budową linii oświetlenia przy ul. Spacerowej w m. Nowa Sól

Data publikacji: 30 maja 2022


logo miasta oraz napis strategia rozwoju miasta
logo z napisem ciepłe mieszkanie

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa