Zamówienia publiczne

Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Zjednoczenia – Grota Roweckiego – Wojska Polskiego – Waryńskiego w Nowej Soli.

Data publikacji: 17 sierpnia 2016


Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Zjednoczenia – Grota Roweckiego – Wojska Polskiego – Waryńskiego w Nowej Soli. Zakres robót obejmuje:a) rozbiórkę istniejących budynków mieszkalnych i gospodarczych o łącznej kubaturze 4020,57 m3, wysokość budynków od 1,77 m do 8,10 m, b) rozbiórkę istniejącego zagospodarowania drogowego wewnętrznego podwórza oraz usunięcie drzew oraz krzewów, c) przebudowę trzech odcinków dróg wewnętrznych oraz utwardzenie terenu przylegającego do dróg wewnętrznych – nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm o łącznej powierzchni ca. 4.044,5 m2, d) budowę boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej dwuwarstwowej ca. 220 m2 wraz z montażem dwóch zestawów do koszykówki oraz zestawu do siatkówki, e) budowa siłowni zewnętrznej obejmującej dostawę i montaż 15 urządzeń rekreacyjnych zewnętrznych, f) budowę placu zabaw dla dzieci obejmujący dostawę i montaż zestawu urządzeń zabawowych, stołu do gry w tenisa stołowego, stołu do gry w szachy lub chińczyka, g) wykonanie chodników o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm – ca. 935,6 m2, h) budowę kablowej linii nn, oświetlenia parkowego – dł. 270 m oraz montaż 7 szt. słupów oświetleniowych, i) humusowanie z obsianiem trawą o powierzchni ca. 1.525,5 m2.

Załaczniki:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

hkj k kskjdskj sk kshfkjsdh fks hks

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa