Zamówienia publiczne

Zamówienie publiczne na usługi społeczne – usługa przygotowywania i wydawanie dwudaniowych obiadów Klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Soli w okresie od 02.09.2019 r. do 31.12.2019 r.

Data publikacji: 30 lipca 2019


logo miasta oraz napis strategia rozwoju miasta
logo z napisem ciepłe mieszkanie

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa