Zamówienia publiczne

ZAPYTANIE OFERTOWE „Dostawa fabrycznie nowej samojezdnej automatycznej maszyny czyszczącej szorująco-zbierającej z siedziskiem dla operatora oraz szkolenie personelu zamawiającego, przeznaczonej dla Hali Sportowej w Nowej Soli przy ulicy Zjednoczenia 21”.

Data publikacji: 24 listopada 2022


Termin składania ofert – 9 grudnia 2022 r. do godz. 11:00 w sposób opisany w rozdziale 15 zapytania ofertowego

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Załączniki nr 1-3

Wyjaśnienia i zmiana treści specyfikacji warunków zamówienia nr 1

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa