Zamówienia publiczne

ZAPYTANIE OFERTOWE dostawa fabrycznie nowych urządzeń do rozwijania, zwijania i magazynowania wykładziny ochronnej podłogi sportowej, ich montaż oraz szkolenie personelu zamawiającego, przeznaczonych dla Hali Sportowej w Nowej Soli przy ulicy Zjednoczenia 21.

Data publikacji: 3 listopada 2022


Termin składania ofert – 18 listopada 2022 r. do godz. 11:00 w sposób opisany w rozdziale 15 zapytania ofertowego

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Załączniki nr 1-3

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa