Zamówienia publiczne

ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa i montaż 95 kpl. szafek ubraniowych dwusegmentowych, metalowych z daszkiem prostym wraz z ławkami, do pomieszczeń Hali Sportowej w Nowej Soli przy ulicy Zjednoczenia 21

Data publikacji: 27 października 2022


Termin składania ofert – 16 listopada 2022 r. o godz. 14:00 w sposób opisany w rozdziale 15 zapytania ofertowego

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Załączniki nr 1-3

Wyjaśnienia treści specyfikacji

Wyjaśnienia treści specyfikacji 2

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa