Zamówienia publiczne

ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa wyposażenia sportowego i pomocniczego przeznaczonego dla Hali Sportowej w Nowej Soli przy ulicy Zjednoczenia 21

Data publikacji: 27 stycznia 2023


INW.7013.1.01.2021/U01/2023

Termin składania ofert upływa w dniu 10 lutego 2023 r. o godz. 11:00

Załączniki:

SIWZ z załącznikami

Wyjaśnienia i zmiana treści specyfikacji warunków zamówienia nr 1

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa