Grzegorz Stulgis, członek Rady Fundacji Ukryte Talenty, która wywodzi się z firmy Alumetal, wręczył 9 nowosolskim uczniom stypendia – tradycyjnie już od 8 lat przyznawane są one utalentowanym uczniom. Naszym celem jest wspieranie młodych, utalentowanych ludzi, którzy mają swoje marzenia, a dzięki naszej fundacji mogą je realizować-mówił podczas uroczystości prezes Rady Nadzorczej Alumetal SA, Grzegorz Stulgis. Wiceprezydent ds społecznych Natalia Walewska-Wojciechowska, w imieniu prezydenta Milewskiego, podziękowała G. Stulgisowi za zaangażowanie i wspieranie naszych uczniów. Pragnę serdecznie podziękować za wieloletnie wspieranie w rozwijaniu talentów i pasji nowosolskich uczniów, którzy świadomi swoich zdolności, mają odwagę zdobywać kolejne szczyty. Jeden zdolny człowiek, może w przyszłości być odpowiedzialny za wiele istotnych i innowacyjnych zmian. Wsparcie Fundacji daje realną pomoc tym wyjątkowym młodym ludziom. Dzięki otrzymanemu stypendium utalentowani uczniowie mogą rozwijać swoje pasje oraz realizować marzenia – napisał w liście prezydent Milewski. Wśród wyróżnionych uczniów są:

Kacper Krakowski, Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowej Soli,
Uczeń klasy 8 C uzyskał na półrocze średnią ocen 5,36 i wzorowe zachowanie. Aktywnie uczestniczy w życiu klasy. Pełnił funkcję skarbnika, uczestniczy w różnorodnych kampaniach społecznych organizowanych na terenie szkoły.
Ma różnorodne i wszechstronne zainteresowania, udokumentowane osiągnięciami w różnorodnych konkursach. W roku bieżącym uzyskał tytuł finalisty etapu wojewódzkiego w Konkursie Przedmiotowym z Biologii, organizowanym pod patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty. W ostatnich latach był również finalistą etapów rejonowych konkursów z matematyki, historii, chemii oraz j. angielskiego. Co roku uczestniczy w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny, dwukrotnie uzyskując wyróżnienie. Był również laureatem wojewódzkim Konkursu z Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Dwa lata temu ukończył z wyróżnieniem nowosolską szkołę muzyczną w klasie fortepianu.

Weronika Gruchacz, Szkoła Podstawowa nr 2 im. M. Konopnickiej z Oddziałami Integracyjnymi,
Weronika jest uczennicą niezwykle ambitną i pracowitą. Świadczą o tym przede wszystkim jej sukcesy i dokonania naukowe, z których najważniejsze to zostanie tegoroczną finalistką wojewódzkich konkursach przedmiotowych z matematyki i fizyki. Średnia ocen uczennicy to 5,8 i jest to wynik jej wieloletniej systematycznej pracy i doskonalenia swoich umiejętności głównie z przedmiotów ścisłych. Podejmuje się także przygotowań i udziału w innych konkursach, które bogacą ją o kolejne doświadczenia. Ponadto dziewczynka jest aktywna w środowisku klasowym, uczynna i bardzo lubiana. Jest uczennicą 8 klasy.

Wiktor Jóźwiak, Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Juliana Tuwima,
Wiktor jest uczniem klasy VIII. Interesuje się minerałami i projektowaniem – wykonuje projekty do Customizowania. Jest uczniem, który osiąga bardzo dobre wyniki w nauce, bierze aktywny udział w życiu klasy, uczestniczy w wielu konkursach organizowanych przez szkołę. Największym talentem Wiktora jest gra w piłkę ręczną, której od klasy III poświęca cały czas wolny. Jest bardzo dobrym i cenionym bramkarzem w UKS ,, Trójka”, godnie reprezentuje szkołę i klub sportowy, a tym samym miasto Nowa Sól. Największe osiągnięcia sportowe tylko w tym roku to:

 • członek kadry wojewódzkiej woj. lubuskiego w piłce ręcznej;
 • udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży;
 • I miejsce w Wojewódzkiej Lidze Juniorów Młodszych;
 • udział w 1/16 Finału Mistrzostw Polski w Łodzi
  Wiktor jest uczniem bardzo spokojnym, ale na boisku to wulkan energii.

Radosław Fudalej,Szkoła Podstawowa Nr 5 w Nowej Soli im. Władysława Broniewskiego,
Radek, to pasjonat nauki, podróżnik, uczeń o wielu zainteresowaniach, niepowodzenia są życiową lekcją mającą wpływ na siłę do dalszej pracy. Uczestnik i zwycięzca wielu konkursów: czytelniczych, matematycznych, plastycznych, polonistycznych i językowych. Laureat kuratoryjnego konkursu przedmiotowego 2020/2021 z historii i języka polskiego, finalista z języka angielskiego. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego. Wspaniały kolega, przyjaciel i aktywnie działający uczeń na rzecz klasy i szkoły.

Zuzanna Żuberek, Szkoła Podstawowa Nr 6 w Nowej Soli,

Zuzanna Żuberek jest uczennicą klasy VIII B Szkoły Podstawowej Nr 6 w Nowej Soli. Aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Uczennica osiąga bardzo wysokie wyniki w nauce – średnia ocen 6,0. Jest wszechstronnie uzdolniona. Bierze udział w licznych konkursach. W roku szkolnym 2020/21 została finalistką konkursu przedmiotowego Lubuskiego Kuratora Oświaty z języka polskiego oraz finalistką z języka angielskiego osiągając bardzo dobre lokaty. W roku 2019 w edycji Lubuskiego Konkursu Literackiego za opowiadanie Rozłam zdobyła miejsce III. Opowiadania nagrodzone także w tej edycji zostały opublikowane w zbiorze opowiadań pt. Tajemnice lubuskich lasów. W roku 2018 zdobyła zaszczytne I miejsce w Lubuskim Konkursie Literackim 2018. W konkursie wzięło udział 138 osób. Napisane przez nią opowiadanie Technologia – czyli przez co zginie Świat znalazło się w zbiorze opowiadań pt. Fantastyczni bohaterowie w fantastycznych światach wydanym przez Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Ukończyła Państwową Szkołę Muzyczną stopnia I w Nowej Soli w klasie gitary. Do swoich największych osiągnięć w tej dziedzinie uważa występ i zajęcie III miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Gitarowym w Szczecinie w 2017 roku.
W opinii nauczycieli SP-6 Zuzanna Żuberek jest wzorem do naśladowania zarówno pod względem nauki jak i zachowania. Odznacza się bardzo wysoką kulturą osobistą, bierze czynny udział w życiu klasy i szkoły, uczestniczy w akcjach charytatywnych. Jest lubiana przez rówieśników. Jest pracowita, sumienna, aktywna, chętna do niesienia pomocy, wzorowo wywiązuje się z wszelkich obowiązków ucznia.

Eliza Tądel, Szkoła Podstawowa nr 8 im. Janusza Korczaka,
Eliza jest uczennicą wszechstronnie uzdolnioną zarówno z przedmiotów ścisłych i humanistycznych, ale również w dziedzinach artystycznych – gra na gitarze, rysuje i tańczy: taniec nowoczesny w grupie tanecznej „Skorpion”.
Eliza uczestniczy w przedmiotowych i artystycznych konkursach szkolnych, rejonowych oraz wojewódzkich.
Osiągnięcia Elizy:

 • finalistka ogólnopolskiego konkursu matematycznego – Złota Żaba,
 • wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangur,
 • wielokrotna zwyciężczyni szkolnych konkursów matematycznych,
 • laureatka międzyszkolnych konkursów matematycznych,
 • uczestniczka rejonowych konkursów przedmiotowych z matematyki i języka angielskiego,
 • tegoroczna finalistka wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z języka polskiego,
 • wraz z grupą taneczną „Skorpion” wywalczyła finał wojewódzkiej gali tanecznej Pro Arte oraz III miejsce w kategorii taniec współczesny w Ogólnopolskim Festiwalu Tańca w Sulechowie.

Lidia Kiraga, Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Nowej Soli,
Lidka – uczennica klasy 8. Jej pasją jest gra na wiolonczeli. Dwa lata temu ukończyła Szkołę Muzyczną I Stopnia w Nowej Soli i obecnie przygotowuje się do egzaminów wstępnych do szkoły II stopnia. Jej marzeniem, a zarazem wielką potrzebą jest własny instrument. Jego koszt znacznie przerasta możliwości rodziny – uczennica wychowuje się w rodzinie wielodzietnej. Oprócz tego Lidka jest uzdolniona plastycznie, lubi malować i wyszywać, a także pisze wiersze. W szkole bierze udział w konkursach (j. polski, geografia, biologia), udziela się w teatrze szkolnym oraz wolontariacie, a także występuje w poczcie sztandarowym. Jest osobą cichą, ale pogodną i życzliwą dla innych.

Gratulujemy!