Samorząd

Obrady Sesji Rady Miejskiej w Nowej Soli


Dyżury Radnych Rady Miejskiej w Nowej Soli

Przewodniczący Rady Miejskiej – Daniel Roguski
piątek, godz. 8.00 – 10.00


Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Bogdan Mikulski
wtorek, godz. 9.00 – 11.00


Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Piotr Chytrowski

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – Marek Szymandera

Przewodniczący Komisji Finansów, Budżetu i Gospodarki – Andrzej Dykta

Przewodniczący Komisji Spraw Socjalnych i Obywatelskich – Kornelia Grodzicka

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa