Z dumą informujemy, że uczniowie klasy 6c (obecnie już 7c) Szkoły Podstawowej nr 5 w Nowej Soli w kategorii klas 6 szkół podstawowych, zajęli 3 miejsce w regionie (6 lokata w Polsce) w międzynarodowym konkursie Matematyka bez granic ( „Mathématiques Sans Frontières”). Gratulujemy!
Wiceprezydent ds. społecznych Natalia Walewska-Wojciechowska oraz naczelnik wydziału oświaty Irena Sienkiewicz, wręczyły Karolinie Łuszczyk oraz Szymonowi Jedzie – uczniom zwycięskiej klasy-czek solny dla całej klasy, będący dofinansowaniem do wycieczki szkolnej. Uczniom towarzyszyła Joanna Leszko, nauczyciel matematyki SP5 oraz wicedyrektor tej szkoły, Renata Byczkowska.
W roku szkolnym 2020/2021 XXXII edycja międzynarodowego konkursu ze względu na pandemię odbyła się z dużym opóźnieniem. Finał MK „MbG” w Polsce odbył się dopiero po powrocie polskich uczniów do szkół, tj. 2 czerwca 2021 r. Konkurs jest organizowany pod auspicjami Rady Europy, a polscy uczniowie uczestniczyli w tych zawodach po raz dwudziesty dziewiąty.
Przypomnijmy, że Krajowy Komitet Organizacyjny Międzynarodowego Konkursu „Matematyka bez granic” ma siedzibę na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Organizuje i propaguje idee Konkursu w Polsce. Przewodniczącą Komitetu Krajowego jest dr Krystyna Białek z WMIE UZ.
Obecna edycja konkursu w Polsce odbyła się pod patronatem honorowym Ministra Edukacji i Nauki, a w województwach: lubuskim, mazowieckim, podlaskim, pomorskim, śląskim, świętokrzyskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim konkurs został objęty także patronatem honorowym przez kuratorów oświaty.

Dzięki rozpropagowaniu idei konkursu przez Regionalny Komitet Konkursu „MbG” przy ścisłej współpracy z władzami oświatowymi z województwa lubuskiego, konkurs wzbudził i nadal wzbudza duże zainteresowanie wśród młodzieży szkolnej i nauczycieli matematyki na stałe wpisując się w kalendarium szkolnych rozgrywek. Od 2007 r. stał się tradycją lubuskich i zachodniopomorskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych, przyczyniając się do rozwijania zainteresowań młodzieży szkolnej matematyką.
W XXXII Międzynarodowym Konkursie „Matematyka bez granic” w Polsce uczestniczyły 422 klasy (9 449 uczniów) z 163 szkół, w tym (183 klasy piąte i szóste – 3 544 uczniów z 59 szkół podstawowych); 119 klas „8” – 2 522 uczniów z 57 szkół podstawowych i 120 klas – 3 383 uczniów z 47 szkół ponadpodstawowych).

W Regionie Lubusko-Zachodniopomorskim w bieżącej edycji konkursu uczestniczyło 109 klas 2 511 uczniów z 45 szkół, w tym (49 klas piątych i szóstych – 1 045 uczniów z 18 szkół podstawowych); 37 klas ósmych – 857 uczniów z 17 szkół podstawowych i 23 klasy – 609 uczniów z 10 szkół ponadpodstawowych.

Natomiast w Lubuskiem w bieżącej edycji konkursu uczestniczyło 96 klas (2 189 uczniów) z 36 szkół, w tym (46 klas piątych i szóstych – 975 uczniów z 15 szkół podstawowych); 32 klasy ósme –731 uczniów z 14 szkół podstawowych i 18 klas pierwszych– 483 uczniów z 7 szkół ponadpodstawowych.

Na podstawie: serwis informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego