Prezydent Miasta Nowej Soli dziękuje firmie Jost Polska Sp. z o.o.
za przekazanie materiałów plastycznych (farby, kleje, flamastry, kolorowe zeszyty, bloki techniczne itp.) dla uczniów z Ukrainy przybyłych do nowosolskich szkół w wyniku działań wojennych na Ukrainie.