Decyzje wymiarowe ustalające wysokość podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego dla osób fizycznych na rok 2023 doręczane będą przez upoważnionych pracowników Urzędu Miejskiego w Nowej Soli.
Decyzje będą doręczane od wtorku 14 lutego w dni powszednie oraz w soboty. Pracownicy roznoszący decyzję legitymować się będą identyfikatorem ze zdjęciem.
Kwoty podatku należy wpłacać na indywidualny rachunek bankowy wskazany w decyzji lub kasie w Urzędzie Miejskim w Nowej Soli (kartą lub gotówką).
Pracownicy doręczający decyzje nie są upoważnieni do przyjmowania wpłat na poczet podatku.
Pracownicy Urzędu Miejskiego w Nowej Soli będą posiadali przy sobie formularze- dobrowolne oświadczenie woli w którym zobowiązany może wyrazić zgodę na umieszczenie swojego numeru telefonu komórkowego w bazie danych Gminy Nowa Sól – Miasto, dzięki czemu będzie mógł otrzymywać krótkie wiadomości tekstowe (SMSy) przypominające o terminie płatności lub informujące o powstałych zaległościach.
Zachęcamy Państwa do wypełnienia oświadczenia i przekazania pracownikowi do doręczenia zwrotnego do Urzędu.