Informacje dotyczące zagrożenia środowiska, działaniach realizowanych na powiatowym odcinku Odry oraz współpracy służb w tym zakresie rozmawiano dziś podczas posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Powiatu Nowosolskiego, Miasta Nowa Sól, policji, straży pożarnej, prokuratury, sanepidu, WOPR, weterynarii oraz straży rybackiej.

Sytuacja na naszym odcinku Odry jest codziennie monitorowana. Z uwagi na topografię rzeki na naszym terenie zjawisko śniętych ryb nie przybrało takiej skali, jak w dolnym odcinku Odry.

W powiecie nowosolskim działania związane z wyławianiem śniętych ryb prowadzą członkowie Straży Rybackiej. Zebrane ryby są przekazywane do punktu utylizacji oraz do Powiatowego Lekarza Weterynarii, który zlecił specjalistyczne badania.

Obecne na spotkaniu samorządy zadeklarowały, że zabezpieczą członków Straży Rybackiej w środki ochrony np. rękawice, maseczki, okulary ochronne, worki.

Patrole Straży Rybackiej wspiera również Powiatowa Komenda Policji oraz WOPR.

W działaniach na Odrze bierze także udział straż pożarna, która zgodnie z wytycznymi wojewody została zadysponowana do przekazania sprzętu do wsparcia strażaków w Krośnie Odrzańskim oraz Kostrzynie na Odrą.

Jeszcze dziś Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna na terenie powiatu planuje przebadać 7 ujęć wody pitnej znajdujących się w pobliżu Odry.

Jeszcze raz zwracamy się z prośbą o szczególną ostrożność i powstrzymanie się od korzystania z rzeki. Indywidualne informacje zostały przekazane także hodowcom, których zwierzęta miały dostęp do rzeki. Niestety patrole Straży Rybackiej niemal codziennie spotykają osoby, które wchodzą do wody lub łowią ryby. Dziś mieszkańcy otrzymali SMS-owe alerty bezpieczeństwa dotyczące zamieszczenia Odry.