fragment drogi prowadzącej do cmentarza przy ulicy Piaskowej w Nowej Soli

Po przebudowie terenu przed cmentarzem przy ul. Piaskowej w celu skomunikowania dróg przed cmentarzem z ul. Piaskową Urząd Miejski postanowił wprowadzić następujące zasady ruchu drogowego i tak:

Dla jadących na cmentarz

– Istniejąca droga dojazdowa do cmentarza została oznakowana jako jednokierunkowa  ( do miejsca z nowo wybudowaną drogą ), z kierunkiem jazdy od strony ul. Piaskowej do cmentarza – na odcinku od nowo wybudowanej drogi do cmentarza droga jest dwukierunkowa

– Od ul. Piaskowej – na wysokości przystanku autobusowego został ustawiony znak B-2  zakazujący wjazd pojazdom w nowo wybudowaną drogę umożliwiając tym samym swobodny wyjazd osobom z terenu przed cmentarza na ul. Piaskową

 Dla wyjeżdżających z cmentarza

– Wyjeżdżający z cmentarza zobowiązani są wyjechać na ul. Piaskową nowo wybudowaną drogą o czym mówi znak C-2 nakaz jazdy w prawo za znakiem. Jednocześnie droga jest drogą jednokierunkowa z kierunkiem jazdy do ul. Piaskowej

– Za nowo wybudowaną drogą został ustawiony znak B-2 zakaz wjazdu zabraniający poruszanie się pojazdom w stronę ul. Piaskowej umożliwiając tym samym swobodny dojazd osobom chcących odwiedzić groby swoich bliskich na cmentarzu.

Dodatkowo dla parkujących wyznaczono 2 miejsca parkingowe z przeznaczeniem wyłącznie dla osób niepełnosprawnych.