Od 29 marca w Szkole Podstawowej nr 6 ruszył oddział przygotowawczy dla klas I-III. Oddział będzie liczył maksymalnie 25 dzieci z Ukrainy.
W oddziale przygotowawczym uczniowie będą realizować naukę w oparciu o szkolny program nauczania, ze szczególnym uwzględnieniem języka polskiego. W oddziale będzie realizowane 20 godzin tygodniowo, z czego 6 godzin to nauka języka polskiego. Dodatkowo zatrudniona została pomoc nauczyciela władająca językiem polskim i ukraińskim, a zajęcia edukacyjne w tym oddziale poprowadzą nauczyciele z odpowiednimi kwalifikacjami, zgodnymi z nauczanym przedmiotem.
W dniu rozpoczęcia pracy oddziału, szkołę odwiedził prezydent Jacek Milewski, wiceprezydent ds. społecznych Natalia Walewska-Wojciechowska i naczelnik wydziału oświaty Irena Sienkiewicz. Urząd przygotował dla dzieci ukraińskich małe wyprawki: plecaki szkolne, zeszyty, kredki itp. Podobną wyprawkę w pierwszych dniach szkoły otrzymują od wielu lat nowosolskie pierwszaki. W wyposażaniu dzieci z oddziału przygotowawczego wsparło nas MZGK przekazując bidony i worki na obuwie. Nowa Sól jest bezpiecznym i gościnnym miastem. Czujcie się tutaj dobrze, nawiązujcie przyjaźnie – mówił dziś prezydent Milewski. Obecna na spotkaniu Lubuska Kurator Oświaty Ewa Rawa pogratulowała dyrektorowi Arturowi Mielczarkowi sprawnej organizacji oddziału. To ważne, aby dzieci miały zapewniony ciągły dostęp do edukacji, aby czuły się zaopiekowane, dziękuję prezydentowi Milewskiemu oraz dyrekcji szkoły – dodała kurator Rawa. Uczniowie klas pierwszych SP6 przygotowali występ artystyczny, który przywitał ich nowe koleżanki i kolegów w murach szkoły.
W ostatnich kilku tygodniach do nowosolskich szkół podstawowych zostało zapisanych blisko 100 dzieci. Rozważa się też utworzenie oddziału przygotowawczego w Szkole Podstawowej nr 1 dla klas IV-VI. Zależne jest to jednak od liczby zapisywanych uczniów do szkół. Mało mamy miejsc w tych klasach, ale podań na dzień dzisiejszy jest jeszcze niewiele.