Od poniedziałku 10 maja Urząd Miejski w Nowej Soli wznawia bezpośrednią obsługę mieszkańców. Praca urzędu odbywać będzie się z zachowaniem odpowiednich wymogów sanitarnych mających zapewnić bezpieczeństwo pracownikom i mieszkańcom.
Przywrócona zostaje także obsługa w kasie w budynku urzędu.
Przypominamy, że w kasie naszego urzędu istnieje możliwość płatności w formie bezgotówkowej. Podatnicy mogą płacić i uiszczać opłaty za pomocą karty płatniczej. Niezależnie od tego, zachęcamy mieszkańców do realizowania płatności za pośrednictwem bankowości elektronicznej lub przelewów bankowych na rachunek Gminy Nowa Sól – Miasto
PKO Bank Polski S.A. 62 1020 5402 0000 0302 0365 3466
Prosimy, aby sprawy niewymagające osobistej wizyty w Urzędzie, w miarę możliwości załatwiać poprzez funkcjonujące kanały komunikacji elektronicznej, telefonii stacjonarnej, za pomocą elektronicznej skrzynki ePUAP, korespondencyjnie, bądź korzystając ze skrzynki podawczej urzędu znajdującego się w holu głównego wejścia.