uwaga

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Soli informuje o zasadach obsługi klientów w MOPS od 4 sierpnia 2020 r. do odwołania.

  • WEJŚCIE NA TEREN MOPS – do godz. 13.00:
  • klienci będą obsługiwani pojedynczo, bez osób towarzyszących za wyjątkiem osób niepełnosprawnych,
  • po wyjściu osoby obsługiwanej do MOPS wpuszczany będzie następny klient.
  • w siedzibie MOPS przebywać mogą wyłącznie osoby, które są obsługiwane,
  • klienci przychodzący do Ośrodka muszą być zaopatrzeni w środki ochrony osobistej, tj. maseczki ochronne zasłaniające nos i usta. Po wejściu do siedziby MOPS należy bezzwłocznie zdezynfekować ręce dostępnym płynem do dezynfekcji (dotyczy to zarówno osób w rękawiczkach jednorazowych jak i bez nich),
  • Ściągnięcie maseczki lub innej zasłony ust i nosa może być wykonane wyłącznie za zgodą pracownika,
  • PRACOWNIK NIE BĘDZIE OBSŁUGIWAŁ KLIENTÓW, którzy nie spełniają wymogów sanitarnych lub sprawiają wrażenie chorych,
  • w kolejce do wejścia do Ośrodka należy zachować dystans 2 metrów między oczekującymi.

Po godz. 13.00 proszę dzwonić na niżej podane nr telefonów

NUMERY KONTAKTOWE:

Sekretariat: 68 458 25 00, 68 503 63 00
Świadczenia rodzinne: 68 458 25 09, 68 458 25 10,
Świadczenia wychowawcze 500+ : 68 458 25 06
Świadczenie „Dobry Start” 300+ : 68 458 25 06
Fundusz alimentacyjny: 68 458 25 18, 68 458 25 19
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne: 68 458 25 11
Pracownicy socjalni terenowi: 68 458 25 13, 68 458 25 20, 68 45 25 21, 68 458 25 25, 68 458 25 26
Zespół ds. usług opiekuńczych i domów pomocy społecznej: 68 458 25 07
Zespół ds. przemocy: 68 458 25 14, 68 458 25 24, 68 458 25 64,
Sekcja Świadczeń i Analiz: 68 458 25 04, 68 458 25 29, 68 458 25 63
Kadry: 68 458 25 12
Księgowość: 68 458 25 23

POCZTA ELEKTRONICZNA:
e-mail: sekretariat@mopsnowasol.pl&

PLATFORMA ePUAP:
ePuap: /2450kkmanc/skrytka

BEZ OSOBISTEGO KONTAKTU Z PRACOWNIKIEM- PODANIA I WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ DO SKRZYNI W HOLU MOPS

WYPŁATY ŚWIADCZEŃ

  1. Terminy płatności świadczeń pozostają bez zmian – informacja znajduje się na BIP MOPS.
  2. MOPS PONOWNIE PRZYPOMINA i PROSI O ZAŁOŻENIE KONTA BANKOWEGO.

Biorąc pod uwagę utrzymujący się stan pandemii informujemy, że WYPŁATY GOTÓWKOWE W KASIE mogą zostać wstrzymane!

Osoby, które nie dostarczą zlecenia przekazywania przysługujących świadczeń muszą mieć świadomość, że wypłaty gotówkowe w kasie mogą zostać wstrzymane. Wówczas nie otrzymają przysługujących im świadczeń. Zdajemy sobie sprawę, że dla części osób jest to jedyne źródło utrzymania, z tego względu prosimy o podejście do sprawy poważnie
i z odpowiedzialnością.

Dodatkowo informujemy, że wszystkie świadczenia wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nie podlegają egzekucji sądowej i administracyjnej.

Informacji w powyższej sprawie udzielają pracownicy właściwych komórek merytorycznych MOPS. Wykaz telefonów do komórek organizacyjnych dostępny jest na BIP MOPS.

Zlecenie przekazywania świadczeń na konto bankowe można złożyć osobiście lub przesłać pocztą.