prace przy budowie drogi przez Dozamet - wykopany dół w tle dawne hale zakładu

Trwają zaawansowane prace przy budowie drogi łączącej rondo DOZAMET z ul. Brzozową. W ramach tej inwestycji zostaną także rozbudowane drogi gminne w ciągu ul. Brzozowej i ul. Wyspiańskiego.
Zadanie obejmuje:
budowę nowej drogi na dł. 619 m, w tym: a) odcinek nr 1 – budowa drogi gminnej łączącej rondo Dozamet z ul. Brzozową o długości 190 m, szer. 7,0 m; b) odcinek nr 2 – budowa drogi gminnej łączącej rondo Dozamet z ul. Brzozową o długości 429 m, szer. 6,0 m;
rozbudowę istniejącej drogi na dł. 786 m , tj. rozbudowa drogi gminnej nr 102413F w ciągu ul. Brzozowej i ul. Wyspiańskiego w Nowej Soli szer. 6,0 m;
Ogółem powstanie nowy ciąg o dl. 1 405 m
Na całości zadania planuje się:

a) budowę chodników o szer. od 1,5 do 2,0 m
b) budowę ścieżek rowerowych
c) przebudowę skrzyżowań z drogami powiatowymi w ciągu ul. Wodnej i w ciągu ulicy Hutniczej oraz skrzyżowania z drogami gminnymi w ciągu ulic: Wyspiańskiego i Wandy
d) budowę kanalizacji deszczowej o dł. 1263 m,
e) nową organizację ruchu.

Wartość zadania : 6 887 613,25 zł
Termin realizacji : 31 sierpnia 2021 r.
Zadanie otrzymało dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych Dofinansowanie(60%): 4 134,00 zł