W piątek 3 września w godzinach 7.00-13.00 wykonawca budowy drogi przez Dozamet, wyłączy z ruchu odcinek ulicy Wyspiańskiego wzdłuż cmentarza komunalnego. Jest to konieczne z uwagi na układanie masy bitumicznej. Prosimy aby samochody parkować poza tym odcinkiem drogi.