Nowosolska przystań kajakowa zostanie zmodernizowana – a dokładnie jej część szatniowo-sanitarna. Urząd Marszałkowski przeznaczy dofinansowanie w kwocie 100 tysięcy złotych do zadania wartego 230 tysięcy zł. Stosowaną umowę podpisał prezydent Jacek Milewski oraz wicemarszałek województwa lubuskiego Łukasz Porcycki. W spotkaniu uczestniczyła równiez radna województwa lubuskiego Beata Kulczycka oraz Andrzej Ziarek, zastępca dyrektora departamentu Infrastruktury Społecznej. Zakres prac obejmuje kompleksową modernizację zaplecza szatniowo – sanitarnego (w tym na przykład wymianę systemu wentylacyjnego oraz systemu kanalizacyjnego), odnowienie ścian zewnętrznych i wewnętrznych, a także montaż nowych urządzeń sanitarnych i wyposażenia elektrycznego. Modernizacja obiektu pozwoli na korzystanie przez dzieci i młodzież odpowiadające właściwym standardom.

Drugi projekt który otrzymał dofinansowanie zakłada uzupełnienie istniejącej infrastruktury obiektu Centrum Informacji Turystycznej o nowoczesne i ekologiczne elementy zagospodarowania terenu z których korzystać będą mogli mieszkańcy i turyści odwiedzający CIT.
Na terenie obiektu CIT staną 2 ławki terenowe z panelem fotowoltaicznym umożliwiającym przetwarzanie promieni słonecznych na bezpłatną, ekologiczną energię wraz z profesjonalnym wyposażeniem (między innymi: porty USB i indukcja-umożliwiające ładowanie urządzeń mobilnych, rowerowa stacja naprawcza, stojaki na rowery, samoobsługowy audio-przewodnik turystyczny) dedykowanym dla turystów rowerowych, pieszych, rodzin z dziećmi oraz wszystkich korzystających z Centrum Informacji Turystycznej (zarówno mieszkańców, jak i odwiedzających miasto turystów).
Centrum Informacji Turystycznej znajduje się na obszarze o największym natężeniu ruchu turystycznego w Nowej Soli. W pobliżu znajdują się inne strategiczne obiekty infrastruktury turystycznej takie jak: port rzeczny (produkt turystyczny – rejsy po Odrze statkiem Laguna), Marina wraz z przystanią kajakową, ścieżka rowerowa, Nadodrzański Park Rekreacyjny oraz obiekty noclegowe i gastronomiczne.
Nowa Sól angażuje się czynnie w promocję turystyki w tym turystyki rowerowej i powstawanie infrastruktury w postaci nowych ścieżek rowerowych. Miasto dwukrotnie zostało laureatem „Rowerowej Stolicy Polski” (w 2019 i 2020 r.).
Rozbudowa infrastruktury obiektu CIT w Nowej Soli – „Kącik aktywnego turysty” wpisuje się w upowszechnianie idei tworzenia warunków do rozwoju turystyki, promocji i ożywienia ruchu turystycznego w mieście i regionie.
W związku z aktualnym rozwojem turystyki aktywnej oraz ze zwiększonym ruchem rowerowym, zasadnym jest przygotowanie wydzielonego miejsca, w którym zostanie zaspokojona potrzeba odpoczynku na trasie i możliwość wykonania nieodpłatnego podstawowego serwisu sprzętu rowerowego. W najbliższej dzielnicy nie znajduje się aktualnie tego typu miejsce. Ponadto każdy odwiedzający „Kącik aktywnego turysty” będzie mógł nieodpłatnie skorzystać z możliwości naładowania urządzeń mobilnych.
Inwestycja uwzględnia działania na rzecz ochrony środowiska ze względu na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w postaci paneli fotowoltaicznych.
Koszt tej inwestycji to 497 877,40 zł, dofinansowanie: 73 200,00 zł , a środki własne Miasta Nowa Sól: 424 677,40 zł